2 min

Lösningsförslag - tak och bjälklag för 1950-talshuset

Bjälklaget behöver lufttätas och det finns två möjligheter som beror på vad som är mest praktisk i det enskilda fallet. Om bjälklaget inte har tilläggsisolerats vid ett tidigare tillfälle eller om man behöver byta isolering kan lufttätning ske ovanifrån. 

Om bjälklaget redan har tilläggsisolerats men behöver lufttätning, kan lufttätningen göras från undersidan genom att montera Isover VarioXtra på befintligt underlag och kläs med gipsskiva på gles eller korsregling, se exemplet med 30-talshuset.

 

Lufttätning ovanifrån

Befintlig isolering kan ev. ligga kvar men dock lyfts isoleringen bort i området vid takfoten så att man kommer åt hammarbandet för skarvning och tejpning av Vario Xtra samt vindskyddet från fasaden. ISOVER VarioXtra monteras i varje takstolsfack, skarvas och tejpas mot bjälklagsbalkarna och eventuella genomföringar.

Bjälklaget tilläggsisoleras med minst 400 mm lösull. Här finns möjlighet att placera ventilationskanaler i botten av isoleringen. För att säkerställa tillräcklig isolertjocklek över ventilationskanalerna, är det ofta bäst att placera dem i mitten av bjälklaget längs en gångbrygga. För att minska värmeförlusten från kanalerna samt undvika kondens inuti frånluftskanalerna bör det finns minst hälften av totala isolertjockleken över ventilationskanalerna. Kondensfrågan kan behöva utredas i enskilda fall.

 

Yttertak och geometrisk anpassning

När Isover VarioXtra används kan taket byggas om till kombinerad taklösning där takfoten inte får luftspalt. Vinden ventileras via gavelventiler så länge yttertaket har vanlig diffusionstät underlagspapp. Läs mer om kombinerade taklösningar här.

När yttertaket ska renoveras byggs takfoten om så den får ursprungligt utseende i förhållanden till fasadlinjen. För att få taklinjen i samma höjd som förut höjs taket lite. Det ger utrymme för kondensisolering på råsponten med Isover takboard. Taklutningen är mer än 15 grader. Därför kan man lägga Isover Bastion Underlagstakduk på takboarden. Då blir taket diffusionsöppet. Därför behöver man inte längre gavelventilation. Det ska dock finnas den normala luftningen under takpannorna.

Vid behov kan man använda tjockare ströläkt och ev. också tjockare bärläkt under takpannorna för att göra den geometriska anpassningen av takutsprånget. Takytan blir lite större både vid takfoten och utmed gavlarna. Därför behöver man komplettera med takpannor av samma typ om det finns att få tag på alternativt byta till nya tegelpannor.