3 minuter min

Generellt tillvägagångssätt 1960-talshus

Förarbete

Ta bort dagvattensystemet och gräv fritt runt huset ner till dräneringen, åtgärda ev. brister i dräneringen och källarväggen. 

Ta bort fasadbeklädnaden på översta delen av fasad/takstolarnas ändor och sidor. 

Kontrollerar att tegelfasaden har tillräcklig förankring i stommen. Komplettera vid tecken på brister. 

Anpassa taket eventuella utsprång till befintlig fasadlinje. Sala på takstolarna vid behov. Resultatet ska bli en rak geometri utan utstickande delar eller likn. 

Väderskydda vid behov t.ex. vid avbrott av arbetet. 

Lufttätning

Montera vindskyddet på takstolarna från hammarband och upp över kanten på befintlig takpapp. Skarva med tejp eller butylband – även mot befintligt takpapp. Sätt vindskydd på fasaden från hammarbandet och ner över skalmuren. Vindskyddet förs en bit ner över befintlig grund och fästs mot källarväggsytan. Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband. Tillsammans med befintligt takpapp bildar vindskyddet nu en lufttät mössa på huset.

Image
Bastion Vindskydd
Uppbyggnad av lösning med Bastion Vindskydd som lufttätning på befintlig konstruktion. Isolering av fasad och tak med Isover Plussystem som underlag för ny ventilerad fasad och tak. Bastion Underlagsduken som fungerar som vindskydd viks ner över fasadkanten som slagregnsskydd.

Montera träregel runt dörrar och fönster. Skär duken upp som ett diagonalt kryss vid fönster och dörrar och vik dukflikarna utåt. Ta bort överflödigt material men låt lagom mycket duk vara kvar för tejpning mot reglarna runt öppningarna. Tejpa alla skarvar. Lufttätningen blir komplett igen när fönster och dörrar monteras med lufttät fogning från insidan. Montera nya energieffektiva fönster i önskad stil.

Tilläggsisolering med Isover Plussystem och Weber sockelsystem

Montera Isover Plusregel 1 på tak och fasad. Infästning ska ske genom befintligt tak och ner i takstolarna som normalt finns cc 1200 och ner i råsponten mellan takstolarna. Infästning sker i befintlig fasad. Isolerar med ISOVER Skiva 32 mellan reglarna.

Monterar Isover Bastion Underlagstakduk på takytan. Skarva med tillhörande butylband eller tejp. Vik underlagstakduken ner över överste delen av fasaden som blivande skydd mot slagregn efter färdigställd renovering. Tänk på att huset inte har takutsprång varför övergången mellan tak och fasad behöver slagregnsskyddet.

Vid risk för kraftigt slagregn eller längre uppehåll i arbetet med yttertaket bör även taket väderskyddas t.ex. med presenning eftersom underlagsduken inte är ett fullgott yttertak. Vid taklutningar under 15 gr blir avrinningen även osäker. 

Isolerar grunden med Webertherm 399 EPS i lämplig tjocklek i förhållande till fasadisoleringen och putsa med Webertherm EF 260 Sockelbruk. Läs mer om Weber sockelsystem.

Etablera dagvattensystem i grund och källarnivå.

Fyll efter med dränerande material.

Nytt yttertak och fasad

Sala på taket med 45 mm reglar för luftspalt. Lägg råspont och förbered för takavvattning samt lägg ny takpapp eller annan önskad taktäckning. Montera insektnät vid luftspalt. 

Sätt bleckdetaljer vid dörrar och fönster samt i övergången tak-fasad. Montera eventuellt underlag för fasadbeklädnad allt beroende på vald fasad, och montera fasadbeklädnad och ytbehandla i givet fall. 

Slutför arbetet med hängrännor och stuprör.