2 minuter min

Lösningsförslag för 1960-talshuset

Sektion efter - 60-talshuset – Suterränghus med pulpettak – utvändig tilläggsisolering

Image
Renovering småhus 60-tal efter renovering
1960-talshuset – Suterränghus med pulpettak – efter renovering med utvändig tilläggsisolering med Isover Plussystem och Weber sockelsystem

Tak och bjälklag

Takets byggnadsfysiska funktioner byggs om på så sätt att befintlig takpapp kommer att fungera som ångspärr i nya taket. I bostäder ska det normalt finnas dubbelt så mycket isolering utanför ångspärren som innanför för att hindra kondens. Det blir så om tjockleken av befintlig isoleringen i bjälklaget är beskedligt. Om det finns plastfolien i befintligt vindsbjälklag kan man hindra att en fuktfälla uppstår genom att göra lufttätning av överste delen av fasade mot takstolaren med Isover Bastion Vindskydd som är diffusionsöppen. Den här typen av lösning med diffusionsöppet parti mot takstolarna skapades till en 1970-talsvilla som renoverades 2008. Läs mer

På befintligt tak skapas ett tjockt isolerande skikt med Isover Plussystemet som underlag för ett ventilerat tak med samma typ av taktäckning som befintligt tak. Dock kan alla yttertakslösningar som är lämpliga till aktuell taklutning användas i denna typ av renoveringslösning. Det förutsättas dock att vid denna låga taklutning bidrar Bastion Underlagsduk enbart med skydd av luftspalten. Yttertaket ska vara slagregnstätt. 

Yttervägg och källarvägg

Man behöver säkerställ att befintlig fasad är förankrad ordentligt i stommen, därefter sätts vindskydd från befintligt yttertak, på takstolarna och ner till översta delen av källarväggen.  

Fasaden tilläggsisoleras med Isover Plussystemet som underlag för valfri ventilerad fasad; putsbar kompositskiva, cementbaserat skivbeklädnad, träpanel m.m.  

I samband med isolering av källarväggen ses dräneringen över och dagvattensystemet anpassas efter husets nya geometri. 

Källarväggen isoleras med Webertherm 399 EPS i lämplig tjocklek i förhållande till fasadisoleringen och putsas med Webertherm EF 260 Sockelbruk.  

Efterfyllning med dränerande material.