2 min

1970-talshuset – Trähus med fasadpanel och inredd övervåning

1970-talshuset är en typisk representant för villor med trästomme, träfasad, inredd övervåning och tegeltak.  

Tekniskt sett skiljer husen sig inte mycket från andra decenniers trähus. Det som har ändrats mest under ett antal decennier är utformningen av väggstommen och ytterväggarna till följd att ökad fokus på värmeisolering. 

Image
70-talshus
Bebyggelse från 1970-talet med hus i ett och ett halvt plan, träfasad och inredd övervåning.

1970-tals husets förutsättningar och potential

1970-talshusen har först och främst en köldbrygga vid grunden som ger kalla ytor utmed ytterväggarna samt bristande lufttäthet som leder till kalla drag. Yttertaket antas vara i gott skick. 

Detta leder till att många husägare funderar på hur man ska förbättra komforten och få en kontrollerbar ventilation med värmeåtervinning. 

Takkonstruktionen har stora outnyttjade utrymmen vid kattvindarna och över hanbjälken. Ofta finns installationer i dessa utrymmen som leder till stor värmeförlust och som behöver frostskydd. Dessa utrymmen kan man få mycket mer glädje av om de blir en del av det uppvärmda utrymmet.  

Att öppna upp till taknock ger mer rymd och luft. Att isolera ut till takfoten ger möjlighet till förvaringsutrymme, eller utrymme för installationer som görs åtkomliga och får en bra energieffektiv och säker placering. Om man vill dra ventilationskanaler är det en energimässig fördel att kanalerna dras i uppvärmt utrymme för att säkerställa att energi i frånluften kommer fram till värmeväxlaren samt att tilluften håller sin temperatur tills den når fram till tilluftsrummen.  

Betonggolvet är svårt att göra något åt, men man kan minska värmeförlusten till marken genom att isolera runt byggnaden. Detta kan lämpligen göras som tjälisolering av hårdgjorda ytor. Tjälisoleringen ska i så fall ha kontakt med tilläggsisoleringen av grunden. Tjälisoleringen kommer att hålla kylan borta från husgrunden som kommer att få stabil temperatur året om. 

Sektion - före renovering

Image
70-talshuset – trähus med inredd övervåning - före renovering
70-talshuset – trähus med inredd övervåning - före renovering