1 min

Detaljer 1970-talshus

Detalj – takfot - bjälklag

Image
Detalj – takfot - bjälklag
Isover Bastion vindskydd förs upp över isoleringen i befintlig takfot och en bit in över golvskivan. Sedan skarvas Bastion Vindskydd med Isover Vario Xtra när snedtaket byggs om. Skarvning bör göras under regeln varvid skarven kläms.

Detalj – yttervägg - grund

Image
Detalj – yttervägg - grund
Isover Bastion Vindskydd fäst mot syllen. Sedan kläms vindskyddet mot överste delen av befintlig grund. Montera droppbleck vid grunden innan tilläggsisoleringen. Tjälisolera under hårdgjorda ytor runt huset.