2 min

Generellt tillvägagångssätt 1970-talshus

Detta avsnitt beskrivs det generella tillvägagångssättet. Detta behövs kompletteras med individuella detaljlösningar som givetvis finns i dom flesta hus, det kan vara burspråk, kupor, ingångspartier eller liknande där anpassning till lösningarna behövs. 

Tillvägagångssätt – fasad och grund

Ta bort befintlig fasad och spikreglar.  

Öppna upp till takfoten underifrån. 

Åtgärder ev. skadade delar av fasadstommen.

Image
Isover Bastion Vindskydd
Isover Bastion Vindskydd

Sätt Isover Bastion Vindskydd på fasaden från grunden och upp till golvskivan i kattvinden. Om möjligt dra duken över fönster och dörrar. Sätt reglar runt dörrar och fönster. Skär upp duken som ett kryss vid fönster och dörrar och vik dukflikarna utåt. Ta bort överflödigt material men låt 30-50 mm duk vara kvar för tejpning mot reglarna runt öppningarna. Tejpa alla skarvar. Vindskyddet förs ner en bit över befintlig grund och fästs mot denna. Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband. 

Vid behov av väderskydd under renoveringstiden sätts en remsa vindskyddsduk över fönster och dörröppningarna och som leder slagregn ut så det inte fångas upp av regeln över dessa öppningar eftersom en fasad inte är slagregnsskyddad förens den är färdigbyggd. 

Flytta ut befintliga fönster eller byt till energieffektiva fönster i samma stil.  

Sätt plåtdetaljer vid syllen och över dörrar och fönster 

Gräv fritt runt huset ner till dräneringen och åtgärda ev. brister i dräneringen och grunden. 

Tilläggsisolera fasad och grund samt putsa grunden. 

Montera spikreglar och fasadbeklädnad. 

Fyll igen med dränerande material runt huset. 
 

Tillvägagångssätt - övervåningen

Ta bort mellanväggar, takets innerbeklädnader, glespanel och folie. 

Koppla bort gammal el-installation och ev. andra installationer. 

Flytta isoleringen och komplettera med isolering.  

Sätt Isover VarioXtra utmed snedtaket från golvskivan till taknock. Skarva med Isover Bastion Vindskydd vid takfoten.  

Korsregla, isolerar, placera och bygg in el-installation och VVS enligt önskemål. 

Montera invändig beklädnad på snedtaket. 

Ev. badrum byggs på vanligt sätt mot snedtaket eftersom yttertaket ha diffusionsöppet oljehärdat träfiberskivor som takunderlag. 


Bra att veta! 
En gång i framtiden kommer man också att behöva renoverar yttertaket och då har man möjlighet att välja en annan diffusionsöppen yttertakslösning om man vill. Om man tar bort oljehärdade träfiberskivan kan man tilläggsisolerar upp till överkant av takstolarnas överram och välja någon av taklösningarna med Bastion Underlagsduk under panntak.