2 minuter min

Lösningsförslag 1970-talshuset

Sektion - efter renovering

Image
Sektion - efter renovering
70-talshuset – trähus med utvändig tilläggsisolering av grund och fasad samt ombyggnation av övervåningen till maximalt utnyttjande av takvåningsplanet.

Lösningsförslag – yttervägg och grund

Takutsprångets storlek gör det möjligt att tilläggsisolerar fasaden med 50 mm utan att det påverkar utseendet mycket. 

I samband med byte av fasad lufttätas ytterväggen med Weber sockelsystem som består av Webertherm 399 EPS-skiva och putsas med 260 EF Weber Sockelbruk på Weber 397 EF nät.  

För bästa lufttätning ska vindskyddet ha tät kontakt med golvspånskivan som finns ovan isoleringen på befintlig kattvind. Vindskyddet kommer då senare att kunna få kontakt med folien i snedtaket när övervåningen renoveras från insidan. 

Vindskyddet fästs mot befintlig syll och kläms mellan befintlig grund och EPS-isoleringen. 

Lösningsförslag – snedtak

Vid ombyggnation av övervåningen kompletteras isoleringen där befintlig isolering inte räcker till eller behövs bytas till följd av skador eller kraftig nedsmutsning. Hela ytan kompletteras med isolerat installationsskikt där ny el-installation kan dras innanför variabla ångbromsen Isover Vario Xtra.  

I detta exempel har husets en oljehärdad träfiberskiva som underlagstak. Taket är diffusionsöppet mot yttertaket. Det är viktigt att träfiberskivan får lov att ha sin nedböjning som bildar en naturlig ränna för slagregn som pressas genom yttertaket. Isoleringen måste därför vara lite tunnare än dimensionen på takstolarnas överram.  

Man kan diskutera om isoleringens tjocklek behövs vara 45 mm mindre än överramens dimension, men man får inte tvinga träfiberskivan utåt eftersom det kan leda till att slagregn rinner in under ströläkten och skadar takstolarna. Om träfiberskivan nedböjning tillåter det kan man isolera med 95+170 mm Isover UNI-skiva 33 mellan takstolarna när överramen är 270 mm. 

Eftersom träfiberskivan inte får tryckas utåt går det inte att isolera med lösull pga. trycket under lösullsblåsningen. 

Många hus från perioden har dock inte oljehärdad träfiberskiva som underlagstak. Allt oftare har taken råspont med underlagspapp som bildar en diffusionstät utsida. I dessa fall kan snedtaket byggas som kompakt tak på samma sätt som taket i 20-talaren om alla förutsättningar finns. Alternativt kan det byggas som traditionellt ventilerat tak från takfot till taknock.