1 minut min

Estetiska utmaningar

Tittar man på tilläggsisolerade byggnader finns det både bra och dåliga exempel. De dåliga estetiska lösningarna sticker i ögonen och ger tyvärr ofta tilläggsisoleringen som åtgärd ett oförtjänt dåligt rykte.
 

Vad är det då som kan bli fel om man inte fokuserar på det estetiska?

En ändring av geometrin på så sätt att fönsterplacering blir för djupt in i fönsternischen är ett exempel. Ett annat är när takutsprånget är för litet och ett tredje när det blir konstiga anpassningar vid övergång till andra byggnadsdelar exempelvis vid grunden eller vid vinkel-/tillbyggnader). Det kan också vara en takrenovering där man ersatt ett tak utan takutsprång med ett som har takutsprång och på så sätt ändrat byggnadens stil och därmed balansen mellan takets höjd och ytterväggen höjd.