2 min

Renoveringsförslagen

I de föreslagna renoveringslösningarna utgår vi först och främst ifrån att man önskar att anpassa renoveringen till husets ursprungliga design. 

Det är alltid tekniskt fördelaktigt att tilläggsisolera utvändigt för att åtgärda problem med köldbryggor och för att ge befintlig stomme ett nödvändigt fuktskydd. Därför är de flesta förslagen renoveringslösningar baserade på utvändig tilläggsisolering anpassade till befintlig byggnadsdesign.

Om man får/kan/vill designa om huset och ev. bygga till kan man få mer fria händer att kan välja andra fasad- och takmaterial än dom ursprungliga. Då kan det bli en lösning som vi visar för 60-talshuset som genom utvändig tilläggsisolering får hög isoleringsstandard och därmed förutsättning för mycket god energiprestanda. 

Invändig tilläggsisolering är ofta möjligt men har sämre teknisk potential i förhållande till utvändig tilläggsisolering, eftersom man inte få samma möjlighet för att åtgärda köldbryggor och förbättra fuktskyddet som vid utvändig tilläggsisolering. Invändig tilläggsisolering tar även upp användbar boyta och minskar rummens storlek. För 20-talshuset visar vi enbart invändig tilläggsisolering, men i vissa situationer kan byggnader även från andra tidsepoker tilläggsisoleras invändigt eller ha förutsättning för både in- och utvändig tilläggsisolering. Vi visar vissa detaljritningar och diskuterar möjligheten i fler exempel. Om man huvudsakligen vill tilläggsisolera invändigt är det A och O att den utvändiga sidan har förutsättning för detta och är i bra skick.

Våra renoveringsförslag är baserade på småhus från 30- till 80-talhusens konstruktionstyper och inspirerade från boken - Så byggdes VILLAN - kompletterade med murade villor från 20-talet och 50-talet. Så byggdes villan ger många exempel på villornas stil och formspråk under perioden 1890-2010.

Husen har namn efter decenniet där konstruktionstypen framkom eller var mest typisk, men kan ha använts tidigare och senare, exempelvis finns 60-talshuset byggt på 70-talet med anpassning av isoleringstjockleken m.m. till kraven på den tiden.

Byggnaders konstruktionslösningar och geometriska former variera mycket. Därför kan en given byggnad ha lösningar som liknar en kombination av lösningar från olika exempel. En konkret renoveringslösning kan då skapas utifrån kombination av lösningar i denna handbok.

Många byggnader har takkupor, burspråk och farstu eller likande som bryter husets geometri. I samband med utvändig tilläggsisolering behandlas dessa på liknade sätt med tilläggsisolering och geometrisk anpassning utåt eller uppåt. Normalt kommer det logiskt. Trappor kan däremot behöva viss anpassning eller flytta utåt