2 min

Så här lyckas du med renoveringen

En lyckad renovering baseras på optimal lösning såväl teknisk som estetisk. Därför bör man jobba med båda delarna parallellt. Ökar man tjockleken på ytterväggarna utåt fungerar det oftast bättre att öka på takkonstruktionen utåt/uppåt samtidigt. Om ökningen av taket ger en minimal höjning uppåt går det ofta bra att få hängrännan i samma nivå som förut. Vid större geometriska anpassningar kan man fördela höjdändringen mellan ökning av vägglivet och takhöjden mer jämnt. 

Det är därför till stor hjälp att göra nya fasadritningar på husets alla fyra sidor för att se konsekvensen av ändringarna. Man kan även med fördel göra 3D ritningar som man kan vända och vrida på.

Ta gärna hjälp av en arkitekt för att få ihop husets estetiska uttryck. Den tekniska principlösningen eller lösningskombination som passar det enskilda huset är en värdefull utgångspunkt för diskussion med arkitekten. Det samma gäller dina övriga önskemål exempelvis tillbyggnad, bättre tillgänglighet eller korrektion av tidigare om- och tillbyggnader. 

Fasadritningar är en central del av arkitektens arbete med byggnadsgestaltning och underlag för bygglovsansökan.

Ibland kräver vissa renoveringsarbete större ingrepp i byggnadsstommen och du kan behöva anlita konstruktör eller företag med specialkompetens som exempelvis vid utgrävning av källare.
Byggnaders konstruktionslösningar och geometriska former variera mycket. Därför kan en given byggnad ha lösningar som liknar en kombination av lösningar från olika exempel. En konkret renoveringslösning kan då skapas utifrån kombination av lösningar som anpassas för det konkreta huset.

Många hus har takkupor, burspråk och farstu eller likande som bryter husets geometri. I samband med utvändig tilläggsisolering behandlas dessa på liknade sätt med tilläggsisolering och geometrisk anpassning utåt eller uppåt. Normalt kommer det logiskt eftersom kupor och burspråk också kan tilläggsisoleras utvändigt. Trappor kan däremot behöva viss anpassning eller flytta utåt.