1 min

Söka bygglov eller förhandsbesked

När man vill ändra på en byggnads utseende, bygga till eller ändrar användning måste man söka bygglov. I vissa fall kan man söka förhandsbesked som är billigare och har ofta mindre krav på dokumentation än bygglov. Det kan handla om mer principiella frågor som kan vara värdefulla att avklara innan man lägger pengar på projektering och tar fram detaljerade ritningar. Då kommer bygglovsfrågan i ett senare skede. Bygglov och förhandsbesked söker du hos kommunen.
 

Läs mer hos Boverket: