Ventilerad konstruktion

Ventilerad konstruktion

Ventilerade snedtak är känsliga för fukt till följd av kallstrålning som kyler yttertaket och råsponten på kalla molnfria nätter till under ventilationsluftens kondensnivå. Som skydd mot kondens kan råsponten med fördel isoleras med t.ex. 20 mm ISOVER ROBUST Takboard mellan råsponten och underlagspappen. Läs mer om detta här:

Kondensproblem i nyisolerade ventilerade takkonstruktioner


Relaterad konstruktionslösning: