Konstruktionslösning I:208 Mellanvägg med stålregelstomme 65 dB