Konstruktionslösning för låglutande tak L:204 Betongstomme, med tätskikt