Konstruktionslösning för låglutande tak L:307 Betongstomme - lamellösning med tätskikt