Konstruktionslösning för låglutande tak L:202 Bärande plåt, med tätskikt