Konstruktionslösning för låglutande tak L:308 Bärande plåt - lamellösning med tätskikt