Konstruktionslösning för låglutande tak L:306 Bärande plåt, med plan plåt