Konstruktionslösning YB:23 Lättklinkervägg med tegelfasad [REI60] [49 dB]