Konstruktionslösning YS:22 Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI90] [53-58 dB]