Byggnadsteknik

Bygga med Isover Vario® Xtra

Supporten tipsar om Isover VarioXtra


Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra har en lång historia som tog sin början i Tyskland 1995. Seniorforskare Hartwig Künzel på Europas största byggforskningsinstitut, Fraunhofer Institut für Bauphysik, tog fram flera lösningar för isolering av äldre byggnader med speciella förutsättningar.

Vid den här tiden var det två typer av konstruktioner som saknade bra fukttekniska lösningar vid renovering. Den ena var invändig tilläggsisolering av korsvirkesväggar utan risk för sommarkondens. Den andra var snedtak i äldre byggnader där man har haft torkloft eller förvaring på vinden. Dessa gamla byggnader har en typ av snedtak där det inte är möjligt att skapa en luftspalt utan att bygga om hela takkonstruktionen. Lösningen för att kunna isolera tak utan luftspalt blev den variabla ångbromsen som fick namnet Vario.

 

Hur fungerar egentligen den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra?

Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra har just de speciella egenskaperna. Denna produkt är en polyamidbaserad folie med ett non-wovenförstärkt bärskikt, som används tillsammans med Isover Glasull i väggar, golv och tak i byggnader med låg eller normal fuktighet.

Läs mer om Isover Vario® Xtra

Ska fritidshus isoleras och plastas?

Många ägare av stugor är mycket fundersamma över är hur deras fritidshus ska isoleras. Det kan man förstå eftersom fritidshus och användningen av dessa är mycket olika. När man läser Boverkets information kan man dra slutsatsen att det är upp till var och en samt vad byggnadsförvaltningen i kommunen tycker från fall till fall.

Läs mer om isolering av fritidshus