2 minuter min

Isolera garageuppfart

Isolera din garageuppfart


Garageuppfarter som sätter sig, spricker eller reser sig efter några vintrar är ett problem som många villaägare har erfarenhet av. Det är tjälen i marken som gör att markbeläggningen rör sig. Eftersom garageuppfarten ofta snöröjs så är den också mer utsatt för tjäle.

Men problemet är mycket enkelt att få bukt med. Ett lager XPS markisolering motverkar de kraftiga temperaturvariationerna och din uppfart håller sig slät och snygg.

Det här behöver du:

Produkter, verktyg och byggmaterial
XPS skiva
Spade och vattenpass
Grus eller sand och matjord

Instruktionsfilm - isolera garageuppfarten

Steg för steg isolera garageuppfart

Jämna till och packa så att isoleringen får ett stabilt och plant underlag

Ta bort den gamla beläggningen (sten, plattor, asfalt etc.) och gräv bort jorden till ett djup av minst 300 mm, med tillägg för isoleringens tjocklek (i det här fallet totalt 500 mm). Lägg 100 mm grus i botten. Jämna till och packa så att isoleringen får ett stabilt och plant underlag.

Lägg ut STYROFOAM™ isolerskivor, tätt och utan springor

Lägg ut XPS isolerskivor, tätt och utan springor.

Täck isoleringen med ett minst 200 mm tjockt bärlager av grus eller sand

Täck isoleringen med ett minst 200 mm tjockt bärlager av grus eller sand.

Packa och jämna av

Packa och jämna av.

Lägg på markbeläggningen. Du kan lägga tillbaka dina gamla stenplattor eller passa på att lägga nya. Asfaltering måste göras om på nytt

Lägg på markbeläggningen. Du kan lägga tillbaka dina gamla stenplattor eller passa på att lägga nya. Asfaltering måste göras om på nytt.

Tänk på det här

  • Vid val av isolertjocklek ska hänsyn tas till klimatet på den aktuella orten. Isolertjockleken varierar från 50-150 mm.

  • Lägg isoleringen bredare än vad själva uppfarten är (s k utkragning). Det ger extra säkerhet mot tjäle och du slipper kanter som får sättningar. Täck utkragningen med 20-30 mm grus eller sand. Fyll på med matjord eller annat material.

  • Olika klimatzoner kräver olika isolertjocklek och olika stor utkragning. Tjockare i norr och tunnare i söder.