2 minuter min

Isolera gavelvägg

När du ska inreda vinden behöver du även isolera gavelväggen. Här får du reda på hur du går tillväga.

Innan du börjar isolera gavelväggen bör du kontrollera att ytterväggen klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan. 

Ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande. Se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterial.

Väggen på insidan måste vara tät för att skydda den från fukten som finns i inneluften.

Läs mer om det i nästa avsnitt om lufttätning

Använd gärna stålreglar om ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva 35 eller Isover UNI-skiva 33 Isolerkniv, träreglar (vid behov)

 

Instruktionsfilm - isolera gavelvägg

Steg för steg isolera gavelvägg
Utgå från en total isolertjocklek på 200-300 mm

Utgå från en total isolertjocklek på 200-300 mm. Är befintliga reglar för smala så kan du spika på en träregelstomme av korslagda reglar på den befintliga väggen. Kontrollera också att c-avståndet mellan reglarna är 600 mm, så att UNI-skivorna passar in. Sedan är det bara att börja isolera.

Sätt in UNI-skivorna mellan reglarna

Sätt in UNI-skivorna mellan reglarna.

Använd hela skivor så långt det är möjligt

Använd hela skivor så långt det är möjligt. Var noga med att skarvar och anslutningar blir täta.

Därefter skär du till bitar som passar i luckorna och sätter på plats

Därefter skär du till bitar som passar i luckorna och sätter på plats.

Gavelväggen är färdigisolerad

Gavelväggen är färdigisolerad.

Här hittar du nästa steg: Lufttätning

Tänk på det här

  • Gavelväggens isolering behöver inte gå ända upp till taknocken om du isolerar hanbjälklaget. Isolera bara upp till övre kanten på hanbjälklagets isolering.
  • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm i gavelvägg.