2 min

Isolera och dränera källare och husgrund utifrån

Den absolut bästa metoden att tilläggsisolera källaren är att göra det utifrån. Utvändig isolering motverkar också fuktproblem och håller källarväggen varm och torr. Har du redan fuktproblem i källaren måste du gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla.

Det här behöver du:

Produkter, verktyg och byggmaterial
XPS dräneringsskiva
Isolerkniv
Dräneringsrör, varmasfalt eller cementbaserat lim, fiberduk, membran

Instruktionsfilm - isolera källarvägg utifrån med XPS dräneringsskiva

Steg för steg isolera och dränera källare och husgrund utifrån

Gräv upp runt huset och kontrollera dräneringen

Börja med att gräva upp runt huset och kontrollera dräneringen (grävdjup en bit under källargolvsnivå).

Byt ut dräneringsrören om det behövs

Byt ut dräneringsrören om det behövs. Laga källarväggen om den är skadad.

Förse väggen med ett membran ca 500 mm upp på källarväggen och ner över grundsulan

Förse väggen med ett membran ca 500 mm upp på källarväggen och ner över grundsulan. Detta görs för att hindra vatten att kapillärt sugas upp i väggen.

Cellplastskivorna fästs mekaniskt eller punktklistras med cementbaserat lim

Isolerskivorna ska stå på fast underlag, på kanten av grundsulan, så att de inte glider vid återfyllnad. Cellplastskivorna fästs mekaniskt eller punktklistras med cementbaserat lim.

Tryck ihop skivorna väl för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar

Tryck ihop skivorna väl för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. En XPS dräneringsskiva kan ha falsade kanter som går in i varandra. Sidan med fiberduk ska vara utåt. Dräneringsrören läggs på en bädd av grovt grus, ca 50 mm, och detta makadamlager ska gå upp cirka 300 mm över rörens ovankant. Ovanpå detta läggs en fiberduk.

Isoleringen avslutas cirka 100 mm under markytan och ovankanten på isoleringen förses med tätning för vattenavrinning

Isoleringen avslutas cirka 100 mm under markytan och ovankanten på isoleringen förses med tätning för vattenavrinning. När man använder XPS-skivor kan man återfylla med befintligt material.

Tänk på det här

  • Nya dräneringsrör ska ha en diameter på minst 70 mm och placeras nedanför grundsulans kant med lutning 1:2. Det bör vara minst en 50 mm bädd av dränerande material under dräneringsrören.

  • ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på minst 50-100 mm på källarvägg. Vill man isolera mer för att spara energi, kan det vara lönsamt upp till 150-200 mm.

  • Källarväggar belastas med jordtryck. Trycket ökar ju längre ner i marken man kommer och detta bör beaktas vid val av isolermaterial.