Tilläggsisolering
4 minuter min

Isolera tak och vind

Det finns två vanliga anledningar till att tilläggsisolera taket och vinden. Antingen för att spara energi eller för att få mer plats i huset genom att inreda vinden. Här får du lära dig allt om att isolera vinden.

Att tilläggsisolera taket

Genom att tilläggsisolera vinden kan husets uppvärmningskostnader sänkas med upp till 25 %. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra.

Du kan välja mellan att tilläggsisolera med Isover UNI-skiva eller med Isover InsulSafe® som blåses på plats av en lösullsentreprenör. Ett mindre bjälklag isolerar du enklast med Isover UNI-skivor. Är bjälklaget större rekommenderar vi att du låter en lösullsentreprenör blåsa Isover InsulSafe®, snabbt och enkelt.

Tänk på att vindsutrymmet blir mycket kallare när du tilläggsisolerar eftersom den tjockare vindsbjälklagsisoleringen stoppar värmeläckaget uppåt, vilket gör att värmeförlusterna minskar. Det är viktigt att försöka få vindsbjälklaget lufttätt och därmed förhindra att varm och fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen. En sådan fuktvandring från bostadsdelen kan orsaka fuktskador på virke och träbaserade skivmaterial. Man ska inte tillåta luft att strömmar ut genom klimatskalet (vägg, golv och tak) utan huset ska "andas" på ett kontrollerat sätt, via ventilationsanläggningen.


Att tilläggsisolera vinden

Att inreda vinden ger åtskilliga kvadratmeter mer boyta till en rimlig kostnad. Isolering av vindens olika delar kräver lite olika tekniker, men även här gäller att du bör börja med vindsbjälklaget. Sedan är det bara att följa anvisningarna som beskriver hur du isolerar vindens övriga delar. Har du inte ett befintligt golv bör du lägga isolering upp till bjälkarnas överkant innan du lägger det nya golvet. Detta för att få så bra luftljudsisolering som möjligt.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva Isolerkniv, hammare, spik, häftpistol, skruv och såg
Isover Easy FyllUpp Lösull eller Isover InsulSafe® - lösull  
Isover Byggmatta  
Isover Takfotsluftning (ersätter ISOVER Lufta)  

Instruktionsfilm - tilläggsisolera vinden

Steg för steg isolera vinden

Isolera vind ta bort sågspån

Gör gärna en fuktbesiktning och undersök lufttätheten samt kontrollera ventilationen på vinden och i din bostad innan du påbörjar jobbet, läs mer här. Ta bort gammal isolering/sågspån inne vid takfoten om sådant finns. Ibland när man ska undersöka lufttätheten kan det vara en fördel att ta undan all gammal isolering/sågspån för att få en helhetssyn på vindsbjälklaget.

Montera vindavledare

Om vindsutrymmet ventileras via takfot får isoleringen inte ligga direkt mot yttertaket. Montera en vindavledare från takfoten, exempelvis Isover Takfotsluftning, efter anvisningar på produkten. Den bildar en 35 mm luftspalt mot yttertaket, som ser till att utrymmet under yttertaket ventileras.

Arbetsanvisning: Isover Takfotsluftning

Undersök om det finns en ångspärr/ångbroms

När vindavledarna är monterade och lufttätheten åtgärdad, vilket man kan göra på olika sätt beroende på hur vindsbjälklaget ser ut, är det lämpligt att undersöka om det finns en ångspärr/ångbroms på insidan av konstruktionen. Om sådan finns, undersök dess täthet. Finns det inte någon, lägg en ny ångspärr/ångbroms om möjligt. Om du lägger den mellan befintliga bjälkar, försök då täta ordentligt med tätningsremsa eller fogmassa i ångspärrens/ångbromsens skarv nere vid balkens nederkant. Ett annat sätt är att lägga en ny ångspärr/ångbroms på insidan av vindsbjälklaget, vilket för med sig ett nytt innertak.

Fyll på med isolering

Lägg ut gammal eller ny isolering mellan bjälkarna. Fyll eventuellt på med Isover Easy FyllUpp. Fyll på med isolering upp till bjälkarnas överkant och jämna till.

Ovanpå bjälkarna lägger du ISOVER UNI-skiva i ett eller två lager

Ovanpå bjälkarna lägger du Isover UNI-skiva i ett eller två lager beroende på hur tjock din gamla isolering är. Vid två lager läggs skivorna med förskjutna skarvar. Undvik att trampa i isoleringen.

På bilden syns första lagret isolering

De bäst isolerade nya husen har en isolertjocklek på 500 mm. Den totala isolertjockleken bör vara mellan 400 och 500 mm. Här på bilden syns första lagret. Fortsätt på samma sätt med förskjutna skarvar om du behöver ett lager till.

Här hittar du nästa steg: Isolera takfoten

Tänk på det här

  • Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget.

  • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek på 400-500 mm i vindsbjälklag.

  • Istället för Isover UNI-skiva kan du använda ISOVER Byggmatta P (rulle) eller Isover Bjälklagsskiva P överst, där det krävs vindskydd.

  • I ett kallt vindsutrymme måste vindsbjälklaget vara lufttätt, så att inte varm inomhusluft läcker upp på vinden och kondenserar. Försök att få en så luft- och ångtät insida som möjligt.
     

Här kan du läsa om hur du kan isolera din vind utan luftspalt

 

Supporten tipsar logga