2 minuter min

Isolering av ventilationskanaler på kallvind

ISOVER supporten tipsar om isolering av kallvindar


Det blir allt vanligare att privatpersoner installerar ventilationsanläggningar i sina hus och vill placera kanalerna på kallvinden. När man bygger nya hus täcks kanalerna med vindsisoleringen, men i äldre hus är det ibland inte möjligt eller önskvärt.

2014-03-17 - Supporten tipsar (granskad 2020-10-08)

Ventilationskanaler

Supporten tipsar - Kallvind

Exempel på placering av ventilationskanaler på kallvind

Om inte man önskar eller kan täcka kanalerna med vindsisolering måste man använda samma typ av kanalisolering som man gör på stora ventilationsanläggningar i flerbostadshus och lokaler. Det är Folielamellmatta  - CLIMCOVER Lamella Alu2 eller CLIMCOVER CR Alu2 - och tillhörande tejp. Montaget är dock en kombination av tejp och ståltråd.

Supporten tipsar - Lamellmatta

Exempel på montering av lamellmatta. Spirallindning med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per matta - enhet.  Spirallindning sker efter tejpning för optimalt kondensskydd och utseende.

När man ska ha mer än 100 mm lägger man två eller fler skikt. Vi rekommendera minst 200 mm isolering på kanaler som ligger i ouppvärmda rum eller på kallvinden. Det är ofta platsförhållanden som sätter begränsningen eftersom det är lönsamt att isolerar mycket. Det beror på att luft är en dålig värmebärare men ändå önskvärd pga. enkelheten i att tillföra uppvärmningsenergi via ventilationen. Man måste isolera mycket får att få fram energin till rätt plats och tillbaka till aggregatet för återvinning.
 

ISOVER isolering och isoleringslösningar

 

Imkanaler

Observera att imkanaler ofta ska brandisoleras. Om din köksfläkt är inkopplad på ventilationssystemet ska frånluftskanalen brandisoleras först. Sedan kan man komplettera med mer värmeisolering. Vanligtvis har man separat imkanal.

Imkanaler ska isoleras med 40 mm nätmatta - U Protect Wired Mat 4.0 - för att få EI15 brandklass som gäller för imkanaler som ligger nära brännbart material som t.ex. virke.

Produktfakta: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Supporten tipsar - Lamellmatta2

Skarvar på nätmattor ”sys” ihop med förzinkad ståltråd pga. brandklassen.
 

Observera!

Tekniska isoleringsprodukter kan vara beställningsvaror i byggvaruhandeln. Gör din beställning i god tid, då finns en chans att du inte får ett stort fraktpåslag på priset.

ISOVER supporten tipsar