2 minuter min

Kompakta tak i gamla och nya byggnader

Supporten tipsar om kompakta tak och Isover Vario Xtra


I äldre svenska flerbostadshus har man använt takplanet till förvaring precis som i Tyskland. I dag önskar man en annan användning av takplanet och många hus får inredda takplan med nya lägenheter.

En av produktens huvudanvändningsområde är kompakta icke-ventilerade tak med råspont. Det är en typ av yttertak som vi har gemensamt med Tyskland. I äldre svenska flerbostadshus har man använt takplanet till förvaring precis som i Tyskland. När man kommer upp i vindsutrymmet ser man råsponten som är underlag för yttertakets underlagspapp och takpannor, ytterpapp eller plåt. I dag önskar man en annan användning av takplanet och många hus får inredda takplan med nya lägenheter.
 

Exempel på kompakt snedtak med Isover Vario® Xtra

Eftersom konstruktionen är mycket enkel i sin uppbyggnad sparas mycket tid, plats och pengar på att använda konstruktionslösningen utan luftspalt. Därför har konstruktionen lika mycket potential i nya byggnader som vid renovering av äldre byggnader. Se vår projekteringsanvisning för kompakta tak som guider dig genom konstruktionstypens alla förutsättningar med referens till 12 orter i Sverige med olika klimat.

Isover konstruktioner oventilerade tak