2 min

Lufttätning

När du har isolerat hela vinden ska du sätta upp en folie. Den hindrar fuktig inomhusluft från att tränga in i konstruktionen. Här få du reda på hur du går tillväga.

För att uppnå tillräcklig isolertjocklek, 200-300 mm i stödben och snedtak, kan man behöva regla på vinkelrätt mot stödben och snedtak med exempelvis c-avstånd 600 mm. Folien kan alltså placeras bakom reglarna. En tumregel säger dock att man max får dra in folien 1/3 av den totala isolertjockleken - då undviks kondens på folien.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva Kniv och häftpistol
Isover Vario® Xtra - ångbroms eller Isover Plastfolie  
Isover Vario® MultiTape       
Isover Vario® MultiTape SL  
Isover Vario® TightTec X  

 

Instruktionsfilm - lufttätning

Steg för steg lufttätning

Folien häftar du fast i reglarna

Folien häftar du fast i reglarna. Kom ihåg att överlappa Plastfolien med minst 100-200 mm (och Vario® Xtra med 100 mm) och att skarva över reglar och takbjälkar. Tejpa skarvarna med Isover Vario® Multitape.

Applicera ISOVER Vario® TightTec X i ytterhörnen på fönstren

Applicera Isover Vario® TightTec X i ytterhörnen på fönstren. Tejpa med Isover Vario® MultiTape SL. Skär rent så att folien passar in i vinklar och kring fönster. Fortsätt tills hela vinden är inplastad.

Se till att uppnå tillräcklig isolertjocklek

Du kan exempelvis använda 45 x 45 mm reglar och Isover UNI-skiva 45 mm för att uppnå tillräcklig isolertjocklek.

Behöver du mindre bitar mät upp och skär till

Behöver du mindre bitar, mät upp och skär till. Fortsätt tills båda väggsidorna är klara.

Här har man monterat folien indragen

Här har man monterat folien indragen vilket gör det lättare att kunna utföra t ex elinstallationer utan att riskera att få folien skadad. Den svart-vita streckningen är folien.

Tänk på det här

  • Var extra noga när du sätter upp folien. Vid gavlarna ska du låta den gå över på gavelväggen med cirka 200 mm. Se till att det bildas ett ordentligt överlapp mot gavelväggens folie.
  • Glöm inte att göra urtag för elinstallationer och täta kring dessa innan du spikar upp väggmaterialet.
  • Isover Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.