Byggnadsteknik

Mark- och anläggningsarbeten

Tjälisolering


Lösningar för mark- och anläggningsarbeten finns i DOWs broschyr Mark- & Anläggningsarbeten.

Broschyren innehåller projekteringsförutsättningar för isolering av VA-ledningar i mark, tjälisolering av ouppvärmda konstruktioner, sportytor samt vägar och järnvägar, flygfält och tunnlar.

Läs även broschyren Tjälisolera hemma om du ska göra mark- och anläggningarbete i småhusområden eller liknande.