Minska brandspridningen och kombinerade taklösningar

Supporten tipsar om Isover VarioXtra


Med ett kompakt tak minskar brandspridningsrisken, detta på grund av att ett kompakt tak inte har en luftspalt och därmed hindras rökgasernafrån att ta sig in i taket om det skulle uppstå en lägenhetsbrand. 

Brandspridning till taket är ett förödande problem i byggnader med luftspalt där luften kommer in vid takfoten. Tack vare att kompakta tak inte har luftspalt minskar brandspridningsrisken eftersom rökgaserna hindras från att ta sig in i taket om det skulle uppstå en lägenhetsbrand. Därmed får man minskad brandrisk vilket i sin tur ger ökad trygghet. Det ger ofta också en lägre brandförsäkringspremie för fastigheten. 

Önskan om låg brandspridningsrisk finns också i byggnader med icke-inredningsbara vindar. Här finns i många fall möjlighet att bygga kombinerade taklösningar med WW-takstolar eller saxade takstolar. De byggs med en kompakt lösning nära takfoten och en ventilerad lösning mitt på ytan genom gavelventiler eller liknande. Läs mer om kombinerade taklösningar.

Kombinerad lösning med sluten takfot och vindsbjälklag i tak med saxade takstolar.

Kombinerad lösning med sluten takfot och vindsbjälklag i tak med saxade takstolar.