Bygga hemma
3 minuter min

Renovera och tilläggsisolera huset inifrån i höst!

Isolera huset inifrån


Rekommenderat är att tilläggsisolera en yttervägg utifrån. Men ibland, när förutsättningarna inte är optimala så kan det finnas det anledning att välja andra vägar för att nå en energieffektiv lösning.

Tilläggsisolera yttervägg inifrån


Tjock utvändig tilläggsisolering har en tendens att ibland få huset att se oproportionerligt och ”hålögt” ut. Därför vill vi ännu en gång poängtera vikten av att noga tänka igenom vad som är bäst för just ditt hus. Kanske är det ändå bäst i dessa fall att fundera på att isolera inifrån istället?


Tre förekommande skäl till att isolera ytterväggen inifrån:

 • Möjligheterna att tilläggsisolera utifrån är begränsade, det kan exempelvis vara ett äldre hus med korsvirke eller en vacker, detaljrik fasad i gott skick eller en kulturhistoriskt värdefull byggnad som inte får förvanskas.

 • Vid invändig tilläggsisolering skapas ett sällsynt bra tillfälle att kunna gömma undan sladdar och andra fula installationer inuti i ett installationsskikt.

 • Den invändiga isoleringen gör förvisso rummets golvyta något mindre men å andra sidan är jobbet lite lättare, inte minst eftersom man oberoende av väder kan arbeta utan avbrott för exempelvis regn.

Varför tilläggsisolera?

 • Minskad energianvändning

 • Lägre uppvärmningskostnader

 • Ökad inomhuskomfort

 • Bättre ljudmiljö

 • Förbättrar konstruktionens brandmotstånd

Så här går det til:

Förarbetet

Innan du börjar isolera ytterväggen inifrån bör du kontrollera att den klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt.

Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan. Även ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande och se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterialet.

Rensa

För att kunna göra en invändig isolering måste man först ta bort snickerier och elinstallationer m.m. Den invändiga beklädnaden kan i många fall behållas vare sig den utgörs av gipsskivor eller träpanel. Om huset är försett med ångspärr i form av en plastfolie måste dock denna tas bort och det innebär tyvärr också att den invändiga ytbeklädnaden måste rivas. Om tilläggsisoleringen är max 45 mm kan dock i de flesta fall ångspärren sitta kvar utan att fuktproblem uppstår. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar.

Undvik köldbryggor, bygg inåt i två lager

Du bygger helt enkelt upp en regelvägg och isolerar i två lager, bakom och mellan reglarna.

Att tänka på:

 • Invändig tilläggsisolering är inte helt riskfri, då den befintliga väggen plötsligt hamnar i ett kallare klimat, vilket medför att den blir känsligare för yttre klimatpåverkan, som i sin tur kan skapa fuktproblem.

 • Fukt utifrån; exempelvis från slagregn torkar inte ut lika fort som tidigare av värmeläckage inifrån. Vid putsade trähus, lättbetonghus eller gamla tegelfasader finns det risk för isbildning om den invändiga isoleringen blir tjockare än 45 mm.

 • Ibland finns det redan en folie i väggen och då får den nya isoleringen inte bli tjockare än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken. Folien får med andra ord aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på folien om den sitter för nära den kalla sidan.

 • Vi rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm i yttervägg.

Av ovanstående anledning är det därför viktigt att ha en lufttät insida för att undvika kondens, exempelvis genom att använda vår Isover Vario® Xtra – en variabel ångbroms som anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten och tillåter konstruktionen att andas.