Byggnadsteknik
2 minuter min

Tjälisolering kring platta på mark

Dagens välisolerade grunder kräver att byggnaden skyddas från tjällyftning. Vid grundläggning i tjälfarlig mark är det ofta enklast att använda utkragad isolering för att hindra vinterkylan från att tränga ner i marken.

Isover förordar välisolerade plattor och kantbalkar. Dessa släpper ut väldigt lite värme vilket ökar behovet av tjälisolering. För att hindra kylan att tränga ner i jorden placeras ett isolerande skikt strax under markytan. Med ett tjälskydd behöver man oftast inte gräva ner till frostfritt djup. I vissa fall är det inte ens möjligt att gräva till frostfritt djup och då är tjälisolering nödvändig.

XPS-cellplast har god isolerförmåga och låg fuktupptagning vilket är mycket viktigt eftersom vatten avsevärt försämrar isolerförmågan hos tjälisolering.

Utkragning

Vanligtvis måste man isolera en större yta än den byggnad som ska skyddas mot tjällyftning - så kallad utkragning. Det är viktigt att längden L blir tillräcklig.


Tjälisolering


Utkragningens tjocklek och längd vid tjälskydd av välisolerad platta på mark

Klimatzon 1 2 3 4 5 6 7 8
Isoleringstjocklek (mm) 50 50 70 100 100 150 170 180
Utkragningslängd (m) L 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,4

Isoleringens tjocklek och utkragningslängd ska väljas med hänsyn till den aktuella klimatzonen. Vid hörn ökas utkragningen med 0,6m.
 

Exempel på utkragad tjälisolering

Klimatzoner

Karta klimatzoner

Supporten tipsar logga