Cisterntak – välj rätt isolerprodukt!

Isover har ett brett sortiment av olika produkter i glasull och stenull som kan användas för isolering av cisterntak inom industrin. Flera betydande produktegenskaper för takisolering är tryckhållfasthet, lambdavärde och högsta användningstemperatur. En annan egenskap att tänka på är vikten.
 

Cisterner


Lätta produkter ger bättre arbetsmiljö

För arbetsmiljön och ergonomin är det viktigt att välja lätta produkter, så att entreprenörerna inte behöver hantera och bära tyngre än nödvändigt.

Industriprojekt projekteras ofta enligt standarden SSG 7591 när det gäller isolering. I kapitel 6 kan man läsa om vilka krav som ställs för isolering av en behållares tak:

  • Yttersta lag: Tryckhållfasthet 30 kPa vid 10 % deformation CS10(30).
    - Alternativt 20 mm isoleringsboard med tryckhållfasthet 80 kPa vid 10 % deformation CS10(80).
  • Övriga lag: Minsta tryckhållfasthet 20 kPa vid 10 % deformation CS10(20).

Isovers glasullsprodukter; Isover ROBUST Takboard och Isover ROBUST Takskiva, har båda en deklarerad tryckhållfasthet på 30 kPa vid 10 % deformation. Högsta användningstemperatur är 150 °C.

Isovers stenullsprodukt; Isover Tank Roof Slab, uppfyller också kraven. Isover Tank Roof Slab finns i två utföranden. Den ena klarar 80 kPa och används som yttersta lag. Den andra klara 20 kPa och används för övriga lag. Högsta användningstemperatur är 720 °C respektive 700 °C.

För cisterner med temperaturer som ligger under 150 °C, blir det självklara valet Isover ROBUST Takskiva och Isover ROBUST Takboard. Anledningen är dels produkternas låga vikt, vilket ger en god arbetsmiljö, men också ett snabbt och enkelt montage. Viktskillnaden för ett cisterntak med en yta på 300 m2, som ska isoleras med en isolertjocklek på 220 mm, blir hela 4,5 ton!

Glasullsalternativet ger en totalvikt på endast 5.610 kg och alternativet med stenull hamnar på 10.140 kg. En viss skillnad att ta hänsyn till.