Industriisolering

Industriisolering

Isolering för cisterner, ugnar, pannor och rörledningar

Isolering av rök- och avgaskanaler

När man isolerar rök- och avgaskanaler är det viktigt att tänka på skydd mot uppkomst av brand.

Produktnycklar - cisterner, behållare, ugnar och pannor

 Här hittar du våra produktnycklar för cisterner, behållare, ugnar och pannor.

Produktnycklar - rörledningar

Rätt på produkt på rätt plats! Här hittar du våra produktnycklar för rörledningar.

Mer information om industriisolering

Där stora energimängder används, t ex inom kemisk industri och pappers- och massaindustri, är god isolering nödvändig för att minska dyrbara energiförluster. Cisterner, pannor och ugnar är exempel på enheter som ofta arbetar vid mycket höga temperaturer. Bra isolering sparar avsevärda mängder energi, vilket skonar miljön och håller driftskostnaderna nere. Samtidigt minskar isoleringen ovälkomna temperaturfall som kan störa tillverkningsprocessen.

Isover har de produkter som krävs för att uppnå god isolering av cisterner, pannor, ugnar och rörledningar - från lätta och spänstiga glasullsprodukter för isolering av cisternväggar till ULTIMATE som tål höga brandkrav. Vissa produkter tål temperaturer upp till 660 °C.

Beräkningsprogram

Enkla beräkningsprogram för projektörer, återförsäljare, entreprenörer och studenter. 

Beräkningsprogram

Dokument

Se alla våra dokument för Teknisk isolering samlade på ett och samma ställe.

Dokument