Isolering av rörledning

Böjbar rörisolering har på senare tid blivit allt vanligare för isolering av rörledningar. Men vad många inte vet är att denna rörisolering har en annan fiberuppbyggnad än den traditionella. Denna skillnad påverkar i hög grad isolerförmågan - Isovers rörskålar har ca 20% bättre isolerförmåga än böjbar rörisolering. Och eftersom bättre isolerförmåga ger lägre driftskostnader gör valet av rörisolering stor skillnad för fastighetsägaren.