Tilläggsisolering minskar elförbrukning
Tilläggsisolering minskar elförbrukning

Tilläggsisolering

Våra bostäder står för 40 % av energianvändningen i samhället – och det finns mycket du själv kan göra för att sänka dina energikostnader och få en bättre innemiljö.

Känner du oro inför ytterligare en vinter med dyr elförbrukning? Att sänka energianvändningen är det bästa sättet att rusta sig mot höga elkostnader. Att isolera eller tilläggsisolera är ett sätt för att betydligt minska husets energibehov. 

Isolera med Isover InsulSafe® lösull

Isolering - tips och beskrivningar!

Isolera vinden

Instruktionsfilmer och steg för steg-guide för dig som tänkt isolera vinden.

Isolera vägg, golv eller krypgrund

Instruktionsfilmer och steg för steg-guide för dig som vill isolera vägg, golv eller krypgrund.

Isolera grund och källare

Instruktionsfilmer och steg för steg-guide för dig som vill isolera grund eller källare.

Isover U-värdesberäknaren


U-värdesberäknare hjälper dig att räkna ut U-värdet.

BBR's krav vid ändring av byggnader

När du planerar att renovera, bygga om eller bygga till ska du vara uppmärksam på BBR´s regler.

En känsla av komfort

Vi vill ge så många människor som möjligt en känsla av komfort och ett liv i trygghet.