Värmekonduktivitet är den egenskap som anger hur bra ett material isolerar. Den betecknas med den grekiska bokstaven lambda λ och enheten är W/m·ºC. Lambdavärdet är oberoende av materialets tjocklek. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolermaterial.

ISOVERs glasullsisolering för byggändamål är CE-märkt och har deklarerat lambdavärde i enlighet med den harmoniserade europastandarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning". 
Tillbaka till FAQ-listan