Man bygger i princip ett nytt innertak eller en ny innervägg med gips och lätt mineralull, om möjligt skild från den gamla konstruktionen med ca 10 mm mellanrum.
Tillbaka till FAQ-listan