Det är den varma, fuktiga inomhusluften som kyls ner mot de kalla fönsterrutorna. Ju fuktigare inomhusluften och ju kallare glasrutan är, desto mer imma blir det. Imma är ofta ett tecken på att du har dålig ventilation inomhus, och det är varken bra för huset eller människan. Man ska sträva efter att ha ett så gott luftombyte som möjligt. Särskilt i kök, bad- och tvättrum är det viktigt att se till att man har mekanisk frånluftsventilation för att undvika för hög luftfuktighet. 
Tillbaka till FAQ-listan