K:206 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg

Dubbla L-element, träregelvägg med träpanel. Tjälisolering.

Länkar:
Gå till Ytterväggslösning
Gå till Grundlösning

Ladda hem dwg-fil:
ψ-värde W/m•°C

Lera eller silt Sand eller makadam Berg
λ=1,5 λ=2,0 λ=3,5
0,04 0,05 0,06

Produkter

K:206 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan