Y:401.1 3d. Ventilerad och dränerad fasad. Med ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.
Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas
ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
 

Konstruktionsdetaljer

K:212 Yttervägg - Mellanbjälklag
K:219 Yttervägg - Takstol
Y:401.1.1 2d. Ventilerad och dränerad fasad. Med ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull. U-värde 0,10.
Y:401.1.2 2d. Ventilerad och dränerad fasad. Med ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull. U-värde 0,14.
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 

 

Egenskaper YT:11 YT:11.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 55 50
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 370 290
Väggtjocklek [mm]: 435 355
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

Y:401.1 3d. Ventilerad och dränerad fasad. Med ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.