Information
Teknisk isolering
1 min

Vikten av isoleringens deklarerade tjocklek

Isover TECH Wired Mat isoleringFör att säkerställa isoleringens tjocklek under verkliga driftsförhållanden är det av stor vikt att man tar hänsyn till isoleringens deklarerade tjocklek.
 

Deklarationen av isolertjocklek och isoleringens maximala driftstemperatur är egenskaper som kommer att ha en direkt inverkan på isoleringens energibesparing.  

Att använda en isolerlösning där isolertjockleken är bestämd vid 50 Pa belastning kan resultera i att isoleringen i slutändan inte uppfyller tjockleksspecifikationerna, vilket drastiskt påverkar den termiska prestandan.

Det är därför av stor vikt att man tar hänsyn till isoleringens deklarerade tjocklek för att säkerställa tjockleken under verkliga driftsförhållanden (flerskikt, belastningar, temperaturer, etc.). Vilket nu också anbefalls i kapitel 4.5 i senaste utgåvan av SSG standard 7591. 

”Slutanvändare och projektörer bör noga överväga olika faktorer när de väljer isolerlösning”, säger Per Ferm, Kategorichef Teknisk isolering. ”Isovers nätmattor är alltid belastade med 1000 Pa (dvs ca 100 kg/m2) när tjockleken bestäms, vilket betyder att den föreskrivna tjockleken bibehålls.”

Isover nätmatta etikett
Isoleringens deklarerade tjocklek är gjord vid 1000 Pa