Isover Teknisk support FAQ

FAQ

Vanliga frågor och svar om byggisolering

Frågor och svar om isolerteori, material, produkter, tilläggsisolering med mera. Om du inte hittar det du söker bland frågorna och svaren nedan, kan du skriva till Teknisk support.

51 resultat

Vilka krav på energihushållning gäller för fritidshus?

BBR avsnitt 9 Energihushållning är tillämpningsföreskrifter till 3 kap. 14 § och 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). 3 kap. 14 § PBF gäller för alla byggnadsverk, d.v.s. även fritidshus. Bestämmelserna om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi i 3 kap. 15 § PBF, gäller däremot inte för fritidshus med högst två bostäder.

Energihushållningskraven i BBR är inte skrivna för att gälla för fritidshus med högst två bostäder och följaktligen är dessa undantagna enligt BBR avsnitt 1:2. Därmed saknas speciella tillämpningsföreskrifter för fritidshus i detta avseende.

Läs mer

Var köper jag frostvakt, solcellstyrda frånluftsfläktar samt friskluftventiler?

Sök på internet efter ”frostvakt för uppvärmning”, ”soldriven ventilationfläkt” och ”väggventiler” eller snarlika sökord. Då får du upp ett antal träffar. De komponenterna som behövs används även till andra kallställda rum som garage, källare, förråd och andra ”ouppvärmda rum”.

Går det bra att använda en traditionell plastfolie i konstruktionerna i fritidshus?

En traditionell plastfolie kan inte fånga upp kondens med det resultat att fukten - sommarkondensen - rinner av och fångas upp av konstruktionsvirket t.ex. i syllarna i ytterväggarna. Det är en onödig påfrestning.

Vad är Isovers förslag till isolering av fritidshus?

Om du bygger traditionella träkonstruktioner bör du först och främst utnyttja den platsen som finns i byggnadsstommen - mellan väggreglar, balkar och takstolar. Sedan bör man se till att göra konstruktionerna fuktsäkra som vanliga bostadskonstruktioner. Resultatet blir ofta U-värden och isoleringstjocklekar som motsvarar vad som gäller för renovering, ombyggnader och tillbyggnader i vanliga bostäder.

Det kanske låter mycket, men prisskillnaden mellan att bygga vanliga bostadskonstruktioner och en sämre nivå är liten. Se tabell.

Läs mer

Var kan jag köpa Isovers Vario®-system?

Hos våra byggåterförsäljare. De största och mest välsorterade byggåterförsäljarna lagerhåller produkterna. Andra byggåterförsäljare kan ta hem produkterna på beställning.

Hitta byggåterförsäljare här

Kan Isovers Vario®-system med en variabel ångbroms vara ett fördelaktigt val i fritidshus?

Ja, Vario®-systemet har fördelar i fritidshus!

Isover Vario® Xtra reagerar på hög relativ fuktighet och släpper igenom fukt vid behov. I fritidshus har det först och främst betydelse för att minska sommarkondens på vår och försommar när solen värmer upp fasadbeklädnaden och yttertaket och trycker fukten inåt. Vario®-foliens förstärkningsskikt på dess baksida har förmåga att fånga upp viss kondens som i sin tur ganska omedelbart släpps igenom Vario®-folien till inomhusmiljön där den ventileras bort.

Läs mer

Kommer det inte lite slagregn in i isoleringen när vindskyddet placeras på insidan av fasadisoleringen?

Jo, det kan komma lite slagregn in men det klarar fasadisoleringen av. Dessa isoleringsprodukter är silikonimpregnerade som ger en vattenavstötande effekt och glasullens fiberstruktur säkerställer dräneringseffekten så stommen hålls torr. Slagregn hamnar på plåten som ska finnas vid grunden under fasadisoleringen.

Blåser det inte in i isoleringen när vindskyddet placeras på insidan av fasadisoleringen?

Nej - faktiskt inte! Lufthastigheten i luftspalten mellan fasadbeklädnaden och isoleringen är låg och flödet är parallellt med isoleringens yta eftersom fasadbeklädnaden tar det mesta av vindtrycket och bromsar luftrörelsen. Pappret på ISOVER Fasadskiva P 31 eller Isover Bastion Vindskydd hindrar att luften trycks in i konstruktionen när vindstötarna träffar fasaden.

Luftflödesmotståndet i isovers fasadisoleringar är hög. Därför får man praktiskt tagit ingen luftrörelse i fasadisoleringen.

Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Detta beror på hur byggnaden och utrymmet ser ut som ska isoleras. Om utrymmet är tillgängligt och i gott skick med en ångbroms som är intakt så är kostnaden låg. Är vinden i dåligt skick innan isolering kan kostnaden ka, eftersom man då också får installera en heltäckande lufttätning/ångbroms.

Därför är det viktigt att det görs en bra förundersökning innan åtgärd. Det lönar sig att först städa vindsbjälklaget innan förundersökning så att ångspärr/ångbroms enkelt kan monteras lufttätt mot balkar och genomföringar. Sedan kan man titta på olika alternativ av isolerskivor eller lösullsisolering.

Läs mer