Miljöcertifierade byggnader

ISOVERs hållbarhetsarbete


Isover bidrar till bra resultat

Isovers produkter och system kan bidra till bra resultat vid miljöcertifiering av byggnader enligt kriterierna för Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen. Nedan listas några exempel på detta. Utförlig information för respektive kriterium finns hos Saint-Gobains webbplats Hållbartbyggande.se.

 

Isovers produktinformation

Isovers produkter innehåller inga ämnen som är klassade som farliga och företaget tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem. Alla Isovers produkter som omfattas av harmoniserade europastandarder är CE-märkta och har prestandadeklarationer. 

Isovers glasull tillverkas av upp till 80 % återvunnet material. Isover kan leverera isolerprodukter med specialbeställda format vilket begränsar uppkomsten av spill på byggarbetsplatser. Isover InsulSafe® som är en lösull av glasull installeras av lösullsentreprenörer utan att behöva kapas eller skäras och bidrar därmed inte till uppkomsten av byggspill. 

Isovers produkter ingår i passiva byggsystem som varken behöver energi för att fungera eller skötsel under byggnadens driftsskede. Isovers isolerprodukter behåller sin prestanda över tid och har lika lång livslängd som byggnaden.
 

Byggnadens energianvändning och värmeeffektbehov

Isovers produkter för värmeisolering och lufttäthet bidrar på ett avgörande sätt till låg energianvändning och lågt värmeeffektbehov i energieffektiva byggnader.


Byggnadens komfort

Isover har produkter för värmeisolering som på ett avgörande sätt bidrar till jämn och behaglig inomhustemperatur och produkter för lufttäthet som bidrar till inomhusmiljöer utan besvärande luftdrag.


Byggnadens ljudmiljö

Isovers isolerprodukter används för att skapa goda ljudmiljöer genom att minimera ljudstörningar från angränsande rum eller från bullriga utomhusmiljöer. Isover har även produkter som används för att minska ljudstörningar från ventilationssystem.


Byggnadens fuktrisker

Isover har ett flertal produkter, system och anvisningar som används för att minska fuktrisker i byggnader genom att hindra fuktig inomhusluft från att tränga in i väggar, golv och tak.


Byggnadens risk för legionella

Isover har produkter för isolering av vattenledningar för att förhindra att varmvatten svalnar och kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella.

Certifieringssystem

LEED

LEED anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. Sweden Green Building Council är officiell samarbetspartner för USGBC sedan 2013.

LEED

BREEAM-SE

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen, BREEAM-SE.

Total klassning (summary rating) som Isovers standardprodukter av glasull och ULIMATE får i Green Guide som används vid miljöcertifiering av byggnader enligt BREEAM.

BREEAM-SE

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön.

Miljöbyggnad

Svanenmärkta hus

Som ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke blir Svanen ett kvitto på att er byggnad är en bra produkt. Svanen är en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig.

Isovers produkter som är listade i Svanens husproduktportal och därmed godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt >>

Svanenmärkta hus