Utvändig brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering


Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper samtidigt som de goda brandtekniska egenskaperna har förbättrats ytterligare.

Som en extra bonus får man glasullens övriga positiva egenskaper på köpet. Därför är ULTIMATE Protect en unik produkt som sätter en helt ny standard när det gäller brandisolering av ventilationskanaler.
 

Brandskydd

ULTIMATE Protect klarar de högsta kraven inom brandskydd med utmärkta egenskaper för såväl brandreaktion som brandmotstånd. Med Isovers teknologi och kunnande skapar vi produkter som bidrar till högsta säkerhet i varje konstruktion.
 

Bekväm installation

Den låga vikten underlättar installationsarbetet. Ett arbete där man ofta arbetar i besvärliga arbetsställningar med armarna över huvudet. ULTIMATE Protect finns med två olika ytskikt, komfort eller folie, vilket gör det bekvämt att arbeta med produkterna. Materialet är lätt att skära och enkelt att böja och forma. Många goda egenskaper som alla bidrar till en bättre arbetsmiljö.


Mycket låg vikt

ULTIMATE Protect kombinerar ett effektivt brandskydd med mycket låg vikt. Upp till 30 % lättare än tidigare produkter.

Dimensionering av utvändig brandisolering

Kanalerna ska vara utförda av obrännbart material. Upphängningsanordningar och de byggnadsdelar som kanalen är fäst vid ska ha lägst samma brandtekniska klass som isoleringen.

Isolertjocklekar (mm) med Isover nätmattor och skivor enligt DBI utlåtande för utvändig brandisolering av ventilationskanaler, testade enligt standarderna EN1366-1 och EN1366-8:
 

Utvändig brandisolering av ventilationskanaler ULTIMATE Protect 4.0 nätmattor och skivor

Isolertjocklekar i mm

Brandklass Kanaltyp U Protect Wired Mat 4.0
66kg/m3  

U Protect Slab 4.0
66kg/m3

    Tjocklek (mm) Ytskikt Tjocklek (mm) Ytskikt
El15 Cirkulär 40 Svart Alu, 
Comfort V1
-  
  Rektangulär 40 Svart Alu, 
Comfort V1
40 Svart Alu, 
Comfort V1
El 30 Cirkulär 50 Svart Alu, 
Comfort V1
-  
  Rektangulär 60 Svart Alu, 
Comfort V1
50 Svart Alu, 
Comfort V1
El 60 Cirkulär 75 (80) Svart Alu, 
Comfort V1
-  
  Rektangulär 100 Svart Alu, 
Comfort V1
80 Svart Alu, 
Comfort V1
El 90 Cirkulär 100 Comfort V1 -  
  Rektangulär -   90 Svart Alu, 
Comfort V1
El 120 Cirkulär 120 (125*) Svart Alu, 
Comfort V1
-  
  Rektangulär -   100 Svart Alu, 
Comfort V1

Nummer inom parantes gäller för lättare skiljeväggar
*I två lager

Rektangulära ventilationskanaler

Runda ventilationskanaler