Kalla rör


Halvera energiförlusterna på komfortkyla

På komfortkyla är det lätt att halvera energiförlusterna. Med rätt material och tjocklek minskar energiförlusten till mer än hälften. Fördelarna med att välja Isovers rörskålar är många.

Idag isoleras rörledningar med komfortkyla oftast med cellgummi, och då endast med avseende på kondensisolering. Men allt oftare föreskrivs glasull på dessa applikationer och då inte enbart med avseende på kondensisolering, utan också energiisolering. Med rätt material och tjocklek minskar energiförlusten till mer än hälften.
 

Isolering Tjocklek, mm Energiförlust, W Energiförlust, kWh/år
CLIMPIPE Section Alu2 40 87 762
CLIMPIPE Section Alu2 60 73 643
Cellgummi 13 180 1576
Cellgummi 19 147 1291
Diameter: 28mm Längd: 50m  Medie temp: 10°C Omgivande temp: 23°C

En fullgod energiisolering blir allt viktigare, dels med tanke på att kraven på komfort inomhus ökar, men också med tanke på att vi måste minska miljöbelastningen. Kyla är dessutom upp till tre gånger dyrare att producera jämfört med värme.

Temperaturen för köldbärare till komfortkyla ligger runt 10 °C, vilket lämpar sig mycket väl för att isoleras med Isovers rörskålar av glasull; CLIMPIPE Section Alu2 ner till +5 °C, och CLIMPIPE Section Hygrowick som klarar temperaturer ner till 0 grader.

Fördelarna med att välja Isovers rörskålar

  • Bättre λ-värde – 0,033 W/m•ºC vid 10°C, ger minskade energiförluster.
  • Bättre Euroklass – A2L-s1,d0, innebär att isoleringen även kan användas i utrymningsvägar.
  • Svensktillverkade – vilket innebär närhet, service och minskad miljöbelastning genom kortare transporter.
  • Återvunna råvaror – Vid tillverkning av Isover glasull används garanterat 70 % återvunnet glas.
  • För att göra det enkelt att välja rätt isolertjocklek har Isover lagt till en kolumn för köldbärare till befintlig tabell RA RB/1 enligt AMA VVS & Kyl 16. 

För att göra det enkelt att välja rätt isolertjocklek har Isover lagt till en kolumn för köldbärare till befintlig tabell RA RB/1 enligt AMA VVS & Kyl 16.
 

Serietabell isoleringsnivå