Lösullsisolering
Lösullsisolera med ISOVER Insulsafe

Lösullsisolering

Lösullsisolering från Isover

Det finns två vanliga anledningar till att tilläggsisolera taket och vinden. Antingen för att spara energi, och då är det främst vindsbjälklaget som bör isoleras. Eller för att få mer plats i huset genom att inreda vinden. Då måste också vindens övriga delar isoleras. 

Genom att tilläggsisolera vinden kan husets uppvärmningskostnader sänkas med upp till 25%. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra!

Välj mellan att tilläggsisolera vinden med Isover InsulSafe® eller Kretsull®, som blåses på plats av en lösullsentreprenör, eller med Isover Easy FyllUpp. Ett mindre bjälklag isolerar du enklast med Isover UNI-skivor och Isover Easy FyllUpp. Är bjälklaget större rekommenderar vi Isover InsulSafe®.

Är det väggar du ska isolera så väljer du Isover InsulSafe® Wall som är en lösullsisolerings av glasull speciellt lämplig för effektiv värmeisolering av slutna regelkonstruktioner så som väggar. När du väljer Isover InsulSafe® Wall kan du spara både tid och pengar i byggprocessen -  och det ger långsiktig energieffektiv isolering.

Läs mer om lösullsisolering

Isover InsulSafe®

Lösullsisolering av ren glasull för värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar.

Isover Kretsull®

Lösullsisolering av 100% materialåtervunnen glasull för värmeisolering av bl. a. vindsbjälklag.

Isover Easy FyllUpp

Lösfyllnadsisolering av glasull att använda som tilläggsisolering av vindsbjälklag.