VVS AMA - Koder

Sammanställning av koder för konstruktioner enligt VVS AMA med lämpliga produkter och utföranden.

RBA.1     Sammansatt termisk isolering på rörledning

Montering
Montering skall utföras enligt Isovers dokumenterade anvisningar.

RBA.14     Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av mineralull på rörledning

Isolervara
Alt. 1: CLIMPIPE Section Alu2
Alt. 2: CLIMPIPE Section HygroWick
 
(Välj alternativ beroende på mediatemperatur:
CLIMPIPE Section Alu2 för mediatemperaturer ned till ca +5 °C
CLIMPIPE Section HygroWick för mediatemperatur ned till 0 °C)

Montering
Montering skall utföras enligt tillverkarens anvisningar

RBA.2     Termisk isolering med mineralull på rörledning

RBB.21     Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning

Isolervara
Alt. 1: CLIMPIPE Section Alu2
Alt. 2: U TECH Pipe Section MT 4.0 (Föreskrivs om oklätt material önskas)

Montering
Spirallindning eller bandning.

RBB.22     Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rörledning

Isolervara
Alt. 1: TECH Wired Mat MT 5.1 (oklätt material)
Alt. 2: TECH Wired Mat MT 4.1 (oklätt material)
Alt. 3 :U TECH Wired Mat MT 6.0 X (oklätt material)
Alt. 4: U TECH Wired Mat MT 5.0 X (oklätt material)

Montering
Syförfarande eller klamring.

RBB.221     Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminimiumfolie på rörledning

Isolervara
Alt. 1: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black
Alt. 2: TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1
Alt. 3: TECH Wired Mat MT 4.1 Alu1

Montering
Syförfarande eller klamring.

RBB.23      Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning

Isolervara
Alt. 1: CLIMCOVER Lamella Alu2
Alt. 2: CLIMCOVER CR Alu2

Montering
Spirallindning, tejpning eller bandning.

RBE.2 Termisk isolering med mineralull på behållare, apparat e d

RBE.21      Termisk isolering med skivor av mineralull på behållare, apparat e d

Isolervara
Alt. 1: TECH Slab 2.0
Alt. 2: Isover VVS-skiva 35
Alt. 3: CLIMCOVER Slab Alu2
Alt. 4: U Protect Slab 4.0 Alu1 Black

(Alt. 1 är förstahandsval. Övriga alternativ väljs beroende på belastning)

Montering
Genomgående fästdon eller med avståndshållare för ytbeklädnad.

RBE.22     Termisk isolering med nätmattor av mineralull på behållare, apparat e d

Isolervara
Alt. 1: TECH Wired Mat MT 5.1 (oklätt material)
Alt. 2: TECH Wired Mat MT 4.1 (oklätt material)
Alt. 3: U TECH Wired Mat MT 6.0 X (oklätt material)
Alt. 4: U TECH Wired Mat MT 5.0 X (oklätt material)


Montering
Genomgående fästdon och syförfarande eller klamring.

RBE.222     Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på behållare, apparat e d

Isolervara
Alt. 1: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black
Alt. 2: TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1
Alt. 3: TECH Wired Mat MT 4.1 Alu1

Montering
Genomgående fästdon och syförfarande eller klamring.

RBE.23     Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på behållare, apparat e d

Isolervara
Alt. 1: CLIMCOVER Lamella Alu2
Alt. 2: CLIMCOVER CR Alu2

Montering
Genomgående fästdon
Spirallindning eller bandning.

RBH.1 Termisk isolering med mineralull på rökkanal eller avgaskanal

RBH.12    Termisk isolering med nätmattor av mineralull på rökkanal eller avgaskanal

Isolervara
Alt.1: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black
 
Se Isovers typgodkännandebevis 0026/08
 
Montering
Nätmatta skall om möjligt monteras i två lag med förskjutna längd- och tvärskarvar och fästas genom syförfarande eller klamring samt vid behov genomgående fästdon

RBI.1    Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Isolervara och isolertjocklek skall vara typgodkänd, certifierad eller på annat dokumenterat sätt visas uppfylla kraven i myndighetsföreskrifter.

Montering
Montering skall utföras enligt typgodkännande, certifikat eller på annat sätt som uppfyller kraven i myndighetsföreskrifter.

RBI.11     Termisk isolering utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.111    Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Alt. 1: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Montering
Montering och tjocklekar enligt Isovers Arbetsanvisning för ULTIMATE U Protect.

RBI.12     Termisk isolering utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.121    Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Alt. 1: U Protect Slab 4.0 Alu1 Black
Alt. 2: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Montering
Montering och tjocklekar enligt Isovers Arbetsanvisning för ULTIMATE U Protect.

RBI.2 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.21    Termisk isolering utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.211    Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Alt. 1: CLIMCOVER CR Alu2
Alt. 2: CLIMCOVER Lamella Alu2
Alt. 3: U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Montering - Lamellmatta
Spirallindning, tejpning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.

Montering - Nätmatta
Syförfarande eller klamring samt vid behov genomgående fästdon.

RBI.22 Termisk isolering utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

RBI.3    Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Isolervara och isolertjocklek skall vara typgodkända, certifierade eller på annat dokumenterat sätt visas uppfylla kraven i myndighetsföreskrifter.
 
Alt. 1: Isover Cleantec® Plus (EI15)
Alt. 2: Isover Cleantec® G 35 (EI15)
Alt. 3: Isover Cleantec® G 100 (EI15 - EI60)
 
(Tjocklekar enligt Isovers typgodkännandebevis 0422/94)

Montering
Montering skall utföras enligt Isovers typgodkännandebevis 2706/92 och 0422/94.

Invändig isolering av ventilationskanal ska utföras så att rengöring av isolervarans ytskikt kan utföras på ett tillfredsställande sätt och så att ytskiktet inte skadas.

RBI.4    Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

Isolervara
Isolervara ska vara typgodkänd, certifierad eller på annat dokumenterat sätt visas uppfylla kraven i myndighetsföreskrifter.
 
Alt. 1: Isover Cleantec® Plus
Alt. 2: Isover Cleantec® G 35
Alt. 3: Isover Cleantec® G 100

Montering
Montering skall utföras enligt Isovers typgodkännandebevis 2706/92 .

Invändig isolering av ventilationskanal ska utföras så att rengöring av isolervarans ytskikt kan utföras på ett tillfredsställande sätt och så att ytskiktet inte skadas.