Innerväggar

Innerväggar

Konstruktionslösning innerväggar

Information om innerväggar

I avsnittet om innerväggar redovisas brandklass och ljudreduktion för lätta innerväggar med stommar av trä- eller stålreglar. 

För väggarna gäller att centrumavståndet är 600 mm om inte annat anges. 

De redovisade väggarna är alla fullisolerade med lätt isolering - ISOVER UNI-skiva, ISOVER Stålregelskiva eller ISOVER ULTIMATE. Fullisolering ger optimal ljudisolering i regelväggar som bygger på massa-fjäder-massaprincipen där den mjuka isoleringen fungerar som ljudbrytande fjäder och ljudabsorberande material i väggarna. Motsvarande väggar utan isolering eller delvis isolerade väggar har sämre ljudreduktion än fullisolerade väggar.

Läs mer om ljudisolering här

Normalt påverkas egenskaperna av regelavståndet och reglarnas egenskaper. Speciella ljudreglar har bättre ljudreducerande egenskaper än vanliga reglar vilket har betydelse för väggar med enkel stomme. Egenskaperna varierar från fabrikat till fabrikat varför vi hänvisar till regeltillverkarnas dokumentation. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad. De är heller inte dimensionerade avseende fuktbelastning eftersom krav till våtrum normalt kräver stomkomplettering och särskilda våtrumsskivor som underlag för tätskikt.