Miljöbedömning av produkter

ISOVERs hållbarhetsarbete


Rena fakta om våra produkters goda egenskaper

Isoleringen har direkt inverkan på klimatskalets U-värde under hela husets livscykel. För att kunna göra miljöriktiga val är det nödvändigt att ha tillgång till detaljerade fakta kring isolerproduktens livscykel och miljöpåverkan.
 
På Isover jobbar vi aktivt för att miljödeklarera våra produkter. För nästan alla produkter som produceras av Isover har företaget gjort någon form av egendeklaration av miljöegenskaper. Dessutom finns ett stort antal produkter som bedömts av externa organisationer.

Märkningssystem

Byggvarudeklaration (BVD)

Byggvarudeklarationer är ett system för förmedling av miljöinformation om byggvaror. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn. På Isovers hemsida finns byggvarudeklarationer för ett flertal produkter. 

Isovers byggvarudeklarationer
 

Safety Use Instruction Sheet (SUIS)

Säkerhetsinstruktioner vid användning av icke kemiska produkter.  Isover har flera SUIS på hemsidan.

Isovers SUIS


Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad behandlar byggnadsarbetarens och isolermontörens arbetsmiljö. Innehållet är baserat på föreskrifter från EU och Kemikalieinspektionen. Isover har flera säkerhetsdatablad på hemsidan. 

Isovers säkerhetsdatablad


Miljövarudeklaration (EPD)

EPD står för Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration) och är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. Här finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning. Läs mer om vad en EPD är.

Isovers miljövarudeklarationer


BASTA

BASTA ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Systemet är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. I databasen finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll. 

Isover har ett stort antal BASTA-registrerade produkter. 

Isover-produkter som registrerats hos BASTA

 

BVB - Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. 

Byggvarubedömningen har bedömt ett stort antal produkter från Isover.

Byggvarubedömningen

 

SundaHus

SundaHus tillhandahåller systematiserad databaslagrad information om produkter och tjänster för miljö- och hälsovärdering av byggvaror.

SundaHus har bedömt ett stort antal produkter från Isover.

Sunda Hus
 

Svanen

Lista över Isovers produkter som är listade i Svanens husproduktportal och därmed godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.

Listade för Svanen
 

PEFC-certifiering

Isover ska sträva efter att alltid agera etiskt och miljömässigt ansvarsfullt genom hela värdekedjan, vi vill därigenom aktivt medverka för att minimera de negativa effekterna på miljön.

PEFC-certifiering
 

Prodikt

Prodikt är en digital plattform där arkitekter, tillverkare, fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen.

Prodikt